Zawłocki Jan

Pseudonim: „Andrzej”, „Kości”.

Stopień wojskowy: ppor./por.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Już jesienią 1939r. wstąpił do SZP. Posługiwał się fałszywymi nazwiskami: Polanowski, Styczeń.
Prawdopodobnie już wtedy był odpowiedzialny za łączność. Z biegiem czasu stworzył prężny aparat i sam był aż do stycznia 1945r. Kierownikiem Referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa.
Niestety nic więcej o nim nie wiemy.