Jaroń Jerzy

Placówka Staszów
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK.