Migoń-Stojanowa Janina

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Już jesienią 1939 roku w konspiracyjnej grupie młodzieży, która zrywała m.in. niemieckie rozporządzenia.
Prowadziła tajne nauczanie w Mostkach z zakresu szkoły średniej.
W 1943r. wywieziona na przymusowe roboty do III Rzeszy.