Przeździecka Irena

Pseudonim: „Jola”
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

-Żona inżyniera Franciszka Przeździeckiego. Mieszka w Kielcach.
-Jesienią 1939r., obok męża, jedna ze współzałożycieli Samodzielnej Grupy Przemysłowej (tajna organizacja nastawiona na organizację struktur sabotażu i wywiadu w zakładach Centralnego Okręgu Przemysłowego).
-Od kwiecień 1942r. organizacja wchodzi w skład AK, gdzie zachowuje odrębność organizacyjną.
-W maju 1943r. zagrożona aresztowaniem, razem z mężem, przenosi się do Warszawy.
-W organizacji przez cały czas pełni funkcję łączniczki.