Puton Janusz

Pseudonim: „Tatiana”.

Stopień wojskowy: kapral.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
Jako junak skierowany przez Niemców do przymusowej pracy prawdopodobnie w Starachowicach lub Ostrowcu Św.
W drugiej połowie 1943r. bierze udział w kursie szkoły podoficerskiej zorganizowanej przez Komendanta Podobwodu Staszów AK.
Zmobilizowany podczas akcji „Burza”. W oddziale partyzanckim „Modrzew” zostaje dowódcą drużyny. Podczas walki w Rytwianach grupa pod jego dowództwem opanowała pałac. Bierze udział w walkach o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK