Kawiński Karol Gwido

Pseudonim: „Rudolf”, „Wujek”, „Czesław”.
Stopień wojskowy: płk dypl.
Dowódca 7 Dywizji Piechoty.

Od V 1927r. do 1929r. dowódca 1 Batalionu Strzelców w ramach 8 Samodzielnej Brygady Kawalerii.
W latach 1936-39 Dowódca Piechoty Dywizyjnej 27 DP z którą bierze udział w kampanii obronnej 1939r.
Od 1941r. do czerwiec/lipiec 1944r. Inspektor Główny Komendy Głównej ZWZ/AK (wizytuje Obszar Lwów).
W lipcu 1944r. skierowany do Inspektoratu Częstochowa z zadaniem obsadzenia funkcji Dowódcy 7 Dywizji Piechoty, którą sprawował do końca istnienia jednostki.