Siwek Aleksander

Pseudonimy: "Bonarowa", "Bolesław", "772", "Opoka".
Stopień wojskowy: por./mjr.

Komendant Okręgu V Kielce Polski Niepodległej.

Od polowy 1942r. w ZWZ/AK szef łączności kolejowej "Fala" w Oddziale V Łączność Komendy Okręgu Kielce.

Młodość i wojsko

Urodził się w 1896r. w Kielcach.
Ukończył szkołę kolejową, a następnie w 1916r. średnią handlową.
-Od 1913r. w Drużynie Skautów (potem harcerskiej).
-1 sierpnia 1916r. z grupą starszych kolegów wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.
-Pracuje jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Jaworzni koło Kielc.
-1 listopada 1918r. jako ochotnik wstępuje do 56 pp.
-Kończy szkołę podoficerską jako plutonowy i zostaje przydzial do 25 pp.
-Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 25 pp jako dowódca plutonu. Ranny pod Żytomierzem. Zdemobilizowany 15 maja 1921r. w stopniu starszego sierżanta z cenzusem.
- W 1927r. nominacja na ppor. rez.
-W latach 1921-39 pracuje jako urzędnik PKP w Oddziale Drogowym w Kielcach.
-Aktywny działacz społeczny. Działa w harcerstwie, Związku Strzeleckim, Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Zjednoczeniu Kolejowców Polskich. Jest radnym w Kielcach.
-W marcu 1939 awansowany na por. rez.

II wojna światowa

-Pod koniec 1939r., wezwany przez Niemców, podejmuje pracę na kolei w oddziale drogowym.
-Od przełom 1939/40r. działa w organizacji Polska Niepodległa, gdzie pełni funkcję Komendanta V Okręgu Kielce.
-Pod koniec 1942r. otrzymuje nominację na Inspektora Terenowego Komendy Głównej PN na obszar Polski Południowej.
-Awans na majora
-W połowie 1942r. na podstawie porozumienia z AK przekazuje struktury do tej organizacji.
-Od połowy 1942 roku kierownik sieci lączności kolejowej "Fala" w Oddziale V Komendy Okręgu Kielce.
-Zmarł 28 lutego 1944r. w Kielcach. Pochowany na starym Cmentarzu, kwatera 16A, rząd 5.