Wilczyński Marian

Pseudonim: „Grom”
Stopień wojskowy: plutonowy
Placówka Chęciny-Korzecko w Obwodzie Kielce
Kielecki Pułk Piechoty ze składu Kieleckiej Brygady Piechoty
Pluton saperów 4 pp Leg. AK

"Grom" z wizytą u partyzantów.

-służba wojskowa prawdopodobnie w jednostce saperskiej,
-od wiosna ? 1943 r. dowódca patrolu dywersyjnego na Placówce Chęciny-Korzecko
-od ? kierownik Referatu VII Kedyw na Placówce Chęciny-Korzecko,
-od czerwiec 1944 r. zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego Jana Sieradzana „Żbik”
-podczas akcji „Burza” wchodzi z oddziałem w skład 2 kompanii Kieleckiego Pułku Piechoty ze składu Kieleckiej Brygady Piechoty.
-9 września 1944 r. (po rozwiązaniu Kieleckiego Pułku Piechoty) przyjęty do 4 pp Leg z przydziałem do plutonu saperów,