Sztajgierwald Jerzy

Pseudonimy:  „Prawdzic", „Drut", „Rozłóg”

Stopień wojskowy: podchorąży/podporucznik/porucznik

Oddział Wydzielony Wojska Polskiego

Dowódca patrolu dywersyjnego Podobwodu Wolanów

Dowódca kompanii z 72 pp

Dowódca 6 kompanii 2 pp Leg.

Urodził się 15 lutego 1914 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

-żołnierz zawodowy w 72 Pułku Piechoty w Radomiu,

-w lutym 1940 r. wstąpił do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie był zastępcą dowódcy plutonu,

-13 marca 1940 r. w ramach demobilizacji oddziału odchodzi do siatki terenowej,

-początkowo zajmuje się szkoleniem żołnierzy na Placówce Borkowice (Obwód Końskie),

-następnie skierowany do Obwodu Radom ZW gdzie rozpoczyna służbę w Podobwodzie Radom-Miasto,

-od 1943 r. pełni tam pod pseudonimem „Rozłóg” funkcję oficera łącznikowego,

- jeszcze w 1943 r. przeniesiony do Podobwodu Wolanów w Obwodzie Radom gdzie pełni funkcję oficera szkoleniowego. Prowadził szkolenia na placówkach: Wieniawa, Wolanów, Mniszek, Łaziska, Przytyk, Zakrzew. Równocześnie był komendantem i jednym z wykładowców w Konspiracyjnej Szkole Podchorążych w Młynku-Soszyn,

-od 23 czerwca 1944 r. zostaje dowódcą patrolu dywersyjnego Podobwodu Wolanów,

-4 lipca 1944 r. patrol przemianowany został na oddział do specjalnych zadań rozpoznawczych ma wchodzić w skład odtwarzanego 72 pp,

-od 17 sierpnia 1944 r. jego oddział (w sile kompanii) skierowany został w rejon lasów Brudzewice (na północ od Drzewicy) gdzie na polecenie Komendy Okręgu rozpoznaje możliwości przejścia w kierunku Warszawy (w ramach akcji Zemsta). Meldunki do dowództwa przesyła za pośrednictwem 72 pp,

-od 25 sierpnia kompania powróciła do 72 pp, ale po walkach w lasach przysuskich otrzymuje rozkaz dołączenia do głównych sił Korpusu Kieleckiego,

-5 września 1944 roku dołączył do 2 Dywizji Piechoty kwaterującej w okolicy Miedzierza – Królewiec i zostaje mianowany dowódcą 6 kompanii II batalionu 2 ppLeg.

-12 października 1944 r. po rozformowaniu 2 pLeg. jego kompania Wchodzi w skład batalionu opatowskiego w składzie którego ma odprowadzić swoich żołnierzy do miejsc zamieszkania,

-17 października 1944 r. w lasach niekłańskich odłączył się od batalionu razem z dwoma plutonami żołnierzy, których przeprowadził w macierzysty teren i zdemobilizował,

Po wojnie w obawie przed aresztowaniem często zmieniał miejsce zamieszkania.

Zmarł w 1991 roku. Pochowany na cmentarzu w Gdyni.