Mamica Paweł

Stopień wojskowy: ppor.
Samodzielna Grupa Przemysłowa
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

Inżynier zatrudniony podczas okupacji w zakładach „Hasag” w Skarżysku – Kamiennej.

-Od przełomu 1939/40r. członek Samodzielnej Grupy Przemysłowej zorganizowanej przez Franciszka Przeździeckiego.

-Organizacja wchodzi następnie w skład Polski Niepodległej i wreszcie od kwietnia 1942r. jest częścią Armii Krajowej. Zachowuje samodzielność i tworzy Okręg Przemysłowy „Centrum”.

-Mamica jest przez cały czas szefem pionu wywiadu technicznego w Obwodzie „C-II” Skarżysko – Kamienna.