Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

W konspiracji od 1940r.
Od I połowy 1943r. żołnierz patrolu dywersyjnego Placówki Bogoria dowodzonego przez Jana Kosowskiego „Tyka”, a następnie przez Stanisława Brudka.