Piotrowski Marian

Placówka AK Chęciny-Korzecko z Obwodu Kielce

Mieszkaniec Chęcin.

-w konspiracji od ?,
-żołnierz Plutonu nr 142 na Placówce Chęciny-Korzecko,
-aresztowany 21 kwietnia 1944r. (podczas akcji represyjnej po strzelaninie na Rynku),
Zamordowany w obozie koncentracyjnym.