Baran Józef

Pseudonim "Błyskawica".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Brak danych o przebiegu slużby.