Tatarowski Stanisław

Pseudonim: „Kalif”
Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce

Mieszkaniec wsi Łosienek w Gminie Piekoszów.
–od lata (?) 1942 r.? do 13 grudnia 1943 r. Kierownik Referatu II – wywiad i kontrwywiad Placówki Piekoszów
-13 grudnia 1943 r. bierze udział w akcji prowadzonej koło wsi Jaworznia przez oddział partyzancki „Wybranieccy” podczas której ginie,
-23.12.1943 roku żołnierze Placówki Piekoszów przenoszą ciało w trumnie na cmentarz w Piekoszowie.