Szajna Adam

Pseudonimy: „Kruk”, „Roztoka”.
Stopień wojskowy: kpt./mjr
Szef Oddziału I Komendy Okręgu.
Dowódca 74 pp.
Komendant Obwodu Włoszczowa.

Dzieciństwo i służba wojskowa

Urodził się 20 kwietnia 1911 r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej.
-w II RP oficer służby stałej (brak danych o przebiegu służby),
-bierze udział w kampanii obronnej 1939 r. i szczęśliwie unika niewoli.

II wojna światowa

-od marca 1940 r. mieszka i pracuje w Piotrkowie Trybunalskim gdzie wstępuje do Związku Odbudowy Rzeczypospolitej.
-jesienią 1941 r. przenosi się do Radomia gdzie jako Inspektor Powiatowy pracuje w Radzie Głównej Opiekuńczej.
-od czerwca 1943 r., w wyniku scalenia ZOR z ZWZ-AK, zostaje Szefem Oddziału I Organizacyjnego Komendy Okręgu Kielce. Nosi wtedy pseudonim „Kruk”,
-latem 1943 r. przenosi się do Starachowic i obejmuje stanowisko Kierownika Powiatowego Wydziału Handlu w Izbie Rzemieślniczo-Handlowej,
-w marcu 1944 r. następuje wpadka lokalu biurowego Oddziału I w Skarżysku. W związku z tym Szajna przenosi się do Częstochowy gdzie montuje nowe miejsce działania Oddziału I.
-w lipcu 1944 r. w związku z podziałem Komendy Okręgu na cztery rzuty staje na czele Rzutu IV i przenosi swoje miejsce postoju do Martynika koło Włoszczowy,
-30 września 1944 r. zostaje dowódcą 74 pp w ramach 7 Dywizji Piechoty, którym dowodzi do 30 października 1944 r. kiedy to następuje rozczłonkowanie jednostki i demobilizacja żołnierzy.
-na początku listopada 1944 r. obejmuje funkcję Komendanta Obwodu Włoszczowa, którą pełni do stycznia 1945 r.

Za Sowieta

-wiosną 1945 r. zostaje zmobilizowany do Ludowego Wojska Polskiego. W czerwcu 1945r. zostaje dowódcą batalionu w VII Łużyckiej Dywizji Piechoty,
-zdemobilizowany 12 lutego 1946 r. odchodzi do rezerwy,

-pracuje w róznych zawodach, pełnił też funkcję prezesa ZBoWiD w Zakopanem gdzie mieszka,
-w roku 1975 awansowany do stopnia ppłk,
Mieszka w Zakopanem.
Zmarł 22 listopada 1984 r., pochowany został w Warszawie