Lesiński Zdzisław

Pseudonim: „Jan”
Placówka Chęciny-Korzecko w Obwodzie Kielce

-od lipiec ? 1944 r. do styczeń 1945 r. kierownik Referatu II wywiad Komendy Placówki Chęciny-Korzecko