Polakowska Czesława

Pseudonim: „Czesia”
Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

Łączniczka w Oddziale II Wywiad Komendy Okręgu Kielce