Trepka Józef

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Turski”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
1 kompania I batalionu 74 pp.

Urodził się 14 czerwca 1921r. w Postępnie. Ojciec, Teofil, pracował w Hucie Częstochowa. Matka zmarła w roku 1934r.
Ukończył szkołę powszechną i rzemieślniczą.
1 maja 1943r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej.
Zagrożony aresztowaniem 12 września 1943r. zostaje żołnierzem oddziału partyzanckiego NOW por. Tadeusza Kozłowskiego „Piotr”.
20 października 1943r. grupa na mocy porozumienia wchodzi w skład oddziału AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” tworząc w nim II kompanię.
15 grudnia 1943r., tak jak cały oddział, zdemobilizowany na okres zimy.
Podczas zimy 1943/44 przebywał w Częstochowie gdzie brał udział w akcjach zbrojnych. Pomiędzy stacjami Herby, a Stradom rozbroili dwóch żołnierzy Wehrmachtu. W drugiej, pod dowództwem Ryszarda Jasiurskiego „Zaremba”, mieli zlikwidować gestapowca. Na ulicy Krakowskiej zorientowali się, że sami są śledzeni przez Niemców. Otworzyli ogień i zabili jednego z nich.
Od kwietnia 1944r. ponownie w oddziale partyzanckim „Marcina”. Bierze m.in. udział w akcji na garbarnię w Wolbromiu.
28 lipca 1944r. oddział został przekształcony w 1 kompanię I batalionu 1944r.
Nie wziął udziału w marszu na pomoc Warszawie bowiem, 18 lub 19 sierpnia 1944r., został urlopowany z oddziału na skutek choroby nogi i pozostał w Soborzycach, Placówka Dąbrowa Zielona.