Sobecki Franciszek

Stopień wojskowy: por.
Kierownik rejonu wywiadowczego „Wit”

-we wrześniu 1939 r. prawdopodobnie dowódca 3 baterii I dywizjonu (12 armat 75 mm) 3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów,
-w październiku 1939 r. wstępuje w Kielcach do SZP,
-od 1939/40 r. do sierpień 1940 r. kierownik rejonu wywiadowczego „Wit” (Placówki Daleszyce, Dyminy, Cisów i Szczecno) w Obwodzie Kielce,
-w sierpniu 1940 r. zagrożony aresztowaniem opuszcza teren,
-dalsze losy nieznane.