Petkiewicz Ryszard

Pseudonim: „Leszek”
Komendant Placówki Piekoszów w Obwodzie Kielce

-od ? do 1.07.1943 r. szef Referatu V łączność Placówki Piekoszów,
-od lipiec 1943 r. do styczeń 1945 r., Komendant Placówki Piekoszów.