Dudek vel Firley Zygmunt

Pseudonimy: "Ryba", "Kajtek"

Stopień wojskowy:

Placówka Niewachlów w Obwodzie Kielce

Dowódca sekcji dywersyjnej

Dowódca oddziału partyzanckiego AK

 

Urodził się 6 czerwca 1922 r. się we wsi Zameczek pod Radomiem jako syn Stanisława i Władysławy.Nieznane są jego losy młodzieńcze ani moment, kiedy z rodziną pojawił się w Słowiku pod Kielcami.

-w 1937 roku rozpoczął naukę w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich w Nisku, gdzie doczekał wybuchu wojny w 2 plutonie 2 kompanii tej szkoły. Mimo zgłoszenia całej grupy szkolnej do pójścia na front zostają odprawieni z kwitkiem.

- 4 września 1939 roku dociera do Zalesia Słowika,

-od Wielkanocy 1940 r. do jesieni 1940 roku wraz z kilkoma znajomymi zaangażował się w wydawanie gazetki ,,Ramię przy ramieniu”, która ukazywała się co dwa tygodnie. W tym samym roku zaczął współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, pod pseudonimem ,,Ryba”, zostając żołnierzem Placówki Niewachlów. W ramamch tej placówki działał w tym czasie pluton 

-początek 1943 roku został dowódcą patrolu dywersyjnego w Białogonie, który z biegiem czasu został przekształcony w patrol Kedyw. Brał udział w akcjach dywersyjnych,

-z biegiem czasu wszedł w skład patrolu likwidacyjnego Obwodu Kielce działającego w samym mieście,

-brał udział w konspiracyjnej produkcji granatów w Białogonie, gdzie był zatrudniony, ale wbrew niektórym zapiskom nie dowodził ich produkcją,

-15 czerwca 1944 r. brał udział w likwidacji Franza Wittka na ulicy Solnej w Kielcach,

- 1 lipca 1944 r. - żołnierze Kedyw Placówki Niewachlów (większość z plutonu Białogon) wymaszerowała do lasu tworząc oddział partyzancki "Kajtka" - pod takim pseudonimem wtedy działał. Oddział przeprowadził zasadzki na Czerwonej Górze, pod Jaworznią, 

- w ostatnich dniach lipca 1944 r. oddział "Kajtka" wszedł w skład odtwarzanego 4 ppLeg. AK w którym wziął udział w akcji "Zemsta" i walczył, aż do demobilizacji oddziału.  

-po demobilizacji oddziału spora część uzbrojenia została zdeponowana w bunkrze "Kajtka" w lasach zgórskich

-8 grudnia 1944 roku Niemcy odkryli bunkier, wysadzili go i zabrali broń,

-po zakończeniu II Wojny Światowej musiał uciekać z Kielecczyzny na Pomorze, gdzie zmienił nazwisko na Firley - panieńskie nazwisko matki,

-w 1950 roku ukończył 3 letnią Akademię Handlową w Szczecinie. Przez wiele lat mieszkał w Gdyni gdzie założył rodzinę,

-na Kielecczyznę wrócił po 2000 roku i zamieszkał razem z siostrą w rodzinnym domu na Słowiku.

Zmarł w szpitalu na Czerwonej Górze 31 lipca 2007 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Cedzynie w kwaterze Armii Krajowej.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.