Horczak Krystyna

Pseudonim: „Justyna”.

Oddział VI BIP Komendy Okręgu.

Zbierała informacje dla Referatu społeczno-polityczny Oddziału VI BIP Komendy Okręgu z terenu Radomia. Prawdopodobnie kierowniczka referatu do październik 1943r.