74 Pułk Piechoty

Został formalnie utworzony 29 września 1944r. Składał się z dwóch batalionów, które istniały już wcześniej.

Pułk zajmował się głównie szkoleniem żołnierzy z których część nie mała odpowiedniego stażu partyzanckiego.

W dniach od 27 październik do 29 październik pułk prowadził walki pod Krzepinem, Kossowem i Wymysłowem.

30 października 1944r. został rozformowany, a żołnierze, po odejściu w wyznaczone rejony, zostali zdemobilizowani.

Sztab

Na przestrzeni miesięcznego istnienia sztabu pułku udało się ustalić obsadę stanowisk, ale problemem są służby podlegające bezpośrednio dowództwu.

Dowódca:

-mjr. Hipolit Świderski „Jur”, „Szary” –od 29 wrzesień 1944r. do 30 wrzesień 1944r.,
-mjr. Adam Szajna „Roztoka” – od 30 wrzesień 1944r.

Adiutant dowódcy pułku:

- por. Bronisław Pietruszka „Jednoróg” – od 29 wrzesień 1944r.

Oficer Informacyjny:

- por. Antoni Jacuński „Rak” - od 29 wrzesień 1944r.

Kwatermistrz:

- ppor. Tadeusz Kugler „Marian”, „Andrzej” –od 29 wrzesień 1944r.

Szef pułku:

- st. sierż. Stanisław Borowik „Wojewódzki” – od 29 wrzesień 1944r.

Lekarz pułku:

- dr por. Jerzy Kasperski „Tulipan” – od 29 wrzesień 1944r.

Kapelan pułku:

ks. kapelan Stanisław Czernik „Burza” – od 29 czerwiec 1944r.

Służby

Na potrzeby obsługi sztabu pułku pracowała także jedna łączniczka, dwóch gońców i koniowodny. Niektóre źródła podają, że podlegał mu także pluton zwiadu konnego liczący ok. 20 żołnierzy, ale być może chodzi o zwiad konny I batalionu 74 pp pod dowództwem ppor. Tadeusza Sikorskiego „Rogacz”. Niestety nie jesteśmy w stanie ustalić, czy w okresie od 29 wrzesień do koniec października pozostał on w strukturze batalionu czy faktycznie podlegał dowódcy pułku.

Wróć