Śliwiński Stanisław

Pseudonim: „Rawicz”.

Komenda Obwodu Włoszczowa.

-urodzony 12 grudnia 1889r. w Krasnosiółce na Podolu (powiat Hajsyn). Syn Kazimierza i Melanii z Ochmanowiczów,

-w 1902r. po ukończeniu szkoły początkowej w  Krasnosiółce, wstąpił do gimnazjum realnego w Winnicy,

-w 1906r. przeniesiony do Średniej Szkoły Rolniczo-Ogrodniczej w Humaniu,

-po zdaniu egzaminów końcowych przez dwa lata pracował jako laborant w firmie M.Buszczyński i Ska w Niemierczu,

-w roku szkolnym 1913/14 firma delegowała go na studia w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach,

-po wybuchu I wojny światowej powołany do wojska rosyjskiego z przydziałem do do sztabu IV i VIII armii z zadaniem zaopatrzenia frontu południowo-zachodniego,

-w 1917r. objął stanowisko kierownika rejonowego oddziału przy Bracławskiej Radzie Komisarzy i został oddelegowany na placówkę w Tulczynie. Prawdopodobnie tam poznaje swoją późniejszą żonę: Zofię Ptaszyńską,

-w lipcu 1920r. powrócił do Polski.

-od 1 września 1920r. do 15 czerwca 1924r. zatrudniony jako magazynier w Hucie "Częstochowa",

-od 1 września 1924r. pracował w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Miechowie,

-od 1 lipca 1925r. przeniesiony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach, gdzie prowadził prace nad powołaniem takiego urzędu we Włoszczowie,

-od 1 stycznia 1926r. pełnił obowiązki Podkomisarza Ziemskiego we Włoszczowie,

-10 grudnia 1929r. zakupił z żoną grunty o powierzchni 4,45 ha wydzielone z Kolonii Ewina Zagórze należące do Michała i Walerii Stępkowskich, gdzie wybudował dom rodzinny (obecnie ulica Jędrzejowska).

-od 1 stycznia 1936r. objął funkcję Komisarza Ziemskiego powiatów łódzkiego, brzezińskiego i łęczyckiego,

-od 1 lipca 1938r. Komisarz Ziemski powiatu radomszczańskiego,

-w okresie okupacji niemieckiej prowadzi z żoną własne gospodarstwo ogrodnicze "Zofiówka",

-od listopada 1939r. w SZP-ZWZ gdzie ma pseudonim: "Rawicz". W jego domu funkcjonuje skrzynka kontaktowa Referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa, jego żona jest łączniczką, a dom jest konspiracyjnym mieszkaniem dla ppor. Wacława Ząbka „Bogusz”, który był Szefem Sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa AK,

-29 września 1943r. Niemcy otaczają "Zofiówkę" i próbują aresztować "Bogusza" który ginie podczas ucieczki. Śliwiński wraz z żoną zostają aresztowani,

-początkowo osadzony w więzieniu w Kielcach,a następnie zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau (numer 154109),

-w grudniu 1943r. przeniesiony do obozu w Neuengamme pod Hamburgiem (numer 25352), a 10 kwiernia 1945r. do obozu Bergen-Belsen, gdzie przebywał do oswobodzenia,

-do Włoszczowy powrócił 26 października 1945r. 

-pracował w spółdzielniach rolniczych na kierowniczych stanowiskach,

-1 listopada 1964r. przeszedł na emeryturę,

Zmarł 27 stycznia 1973r.