Gawlik Marian

Pseudonim: „Lew”, "Mirosław"
Stopień wojskowy: kapral podchorąży/podporucznik
Szef referatu III Placówki Piekoszów w Obwodzie Kielce
Szef referatu III Podobwodu Piekoszów w Obwodzie Kielce

Szef referatu II Podobwodu Piekoszów w Obwodzie Kielce
Adiutant dowódcy 4 pp Leg. AK
Dowódca I plutonu 4 kompanii 4 pp Leg. AK

M.Gawlik "Lew"

Urodzony 15 sierpnia 1918 r. w Piekoszowie syn Stanisława i Marii z domu Chyb.
-w 1938 r. ukończył gimnazjum w Kiecach, zdając egzamin maturalny,
-służbę wojskową rozpoczął od skierowania do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 2 Dywizji Legionów przy 4 pp Leg. W Kielcach którą ukończył w stopniu kapral podchorąży,
-od kwiecień do sierpień 1939 r. odbywa praktykę w 3 pp Leg. W Jarosławiu,
-kampanię jesienną 1939 r. przeszedł w szeregach 3 pp Leg. Walcząc m.in. w obronie Lwowa,
-18 września 1939 r. wzięty przez sowietów do niewoli w okolicy wsi Mikulińce pod Tarnopolem i wywieziony w okolice Doniecka,
-27 listopada 1939 r. w Brześciu nad Bugiem został przekazanie stronie niemieckiej. Podczas przewożenia do obozu jenieckiego ucieka w okolicy Częstochowy i powraca do Piekoszowa,
-w styczniu 1940 r. wstępuje do ZWZ,
-zostaje zatrudniony w urzędzie Gminy Piekoszów i dzięki tym możliwością zajmuje się legalizacją,
-Szef referatu III –szkolenie w Placówce Piekoszów od ? do sierpień 1944 r.,
-3 maja 1941 r. otrzymuje awans do stopnia ppor. rezerwy piechoty
-od lipiec 1943 r. do sierpień 1944 r. pełni funkcję szefa referatu III w Podobwodzie Piekoszów,

-od styczeń/luty 1944 r. do sierpień 1944 r. pełni jednocześnie funkcję szefa Referatu II wywiad w Podobwodzie Piekoszów,
-od 4 sierpnia 1944 r., podczas akcji Burza, powołany na stanowisko adiutanta dowódcy 4 pp Leg.

-15 sierpnia 1944 r. w związku z akcją Zemsta przeniesiony na stanowisko dowódcy I plutonu 4 kompanii 4 pp Leg. Pełni jednocześnie funkcję zastępcy dowódcy 4 kompanii.

-18 września 1944r. ciężko ranny w udo pod Fanisławicami. Nie wraca już do służby, ale jest leczony na terenie Placówki Piekoszów,

-29 stycznia 1945 r. zarejestrował się w RKU w Kielcach jako ppor. rez. piech. i dostał powołanie do wojska,
-unikając wcielenia do LWP wyjeżdża na Ziemie Odzyskane gdzie 6 sierpnia 1945 r. zostaje aresztowany, w Trzebnicy,
-udaje mu się uciec i nadal ukrywa się w Poznaniu,
-4 października 1945 r. po głoszeniu przez władze komunistyczne amnestii ujawnia się,
-na rozkaz organizacji wstępuje do LWP i zostaje skierowany do Koszalina. Aresztowany jako oficer AK. Udaje mu się uciec.
-ukrywa się na terenie Kielc i Krakowa,
-w grudniu 1945 r. został przerzucony na Zachód,
-dostał przydział do II Korpusu w Ankonie, we Włoszech,
-po ewakuacji Korpusu do Wielkiej Brytanii pozostał na emigracji,
-zmarł w Londynie. Data śmierci nieznana.