Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Rozstrzelany przez Niemców 6 sierpnia 1944r.