Jasiurski Ryszard

Pseudonim: „Zaremba”.
Stopień wojskowy: st. strz.
Placówka Częstochowa Obwód Częstochowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
Kedyw Obwodu Częstochowa.

Mieszkaniec Częstochowy.
W marcu 1944r. zagrożony aresztowaniem ucieka z miasta.
W kwietniu 1944r. zostaje żołnierzem oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, gdzie zostaje żołnierzem II plutonu i jest dowódcą drużyny.
14 sierpnia 1944r. wraz z kilkoma innymi żołnierzami z plutonu otrzymał urlop i powrócił do Częstochowy gdzie od dowództwa Kedyw Obwodu otrzymał propozycję dalszej walki w mieście. „Zaręba” oraz Zenon Zabochnicki „Zenon” zgadzają się i wchodzą w skład grupy likwidacyjnej.
1 grudnia 1944r. obaj giną w dzielnicy Stardom w zasadzce sprowokowanej przez niemieckich konfidentów.