Bularski Jan Kapistran

Pseudonim: „Komar”
Stopień wojskowy: major/podpułkownik/pułkownik
Szef referatu sanitarnego Komendy Okręgu Kielce

Dzieciństwo i młodość

Doktor Bularski

Urodzony 25 października 1889 w Porębie Mrzygłodzkiej gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej.
-w 1912 roku zdał maturę w gimnazjum męskim w Zawierciu.
-rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, jednak musiał je przerwać z powodu wybuchu I wojny światowej: wcielono go do armii carskiej,
-wobec tego, że Uniwersytet Warszawski ewakuowano do Odessy, tam w 1917 r. otrzymał dyplom lekarza medycyny,
-przeprowadził się do Kielc, gdzie zamieszkał w domu przy ul. Kapitulnej,
-w listopadzie 1918 r. ochotniczo wstąpił do organizującego się Wojska Polskiego i w stopniu porucznika został młodszym lekarzem 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach.
-uczestniczył w wojnie 1920 r., podczas której awansował do stopnia kapitana.
-w 1922 roku otrzymał dyplom doktora wszech nauk medycznych oraz został zweryfikowany do stopnia kapitana w korpusie oficerów zawodowych lekarzy ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku,
-w 1924 roku służył w 10 baonie sanitarnym z przydziałem jako lekarz w Szpitalu Rejonowym w Kielcach. Później, już jako major, ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1927 roku, został lekarzem macierzystego pułku, naczelnym lekarzem kieleckiego garnizonu i komendantem Garnizonowej Izby Chorych przy ul. Sienkiewicza.
-w dwudziestoleciu międzywojennym prowadził również prywatną praktykę. Był lekarzem domowym Ubezpieczalni Społecznej w Kielcach.

Okupacja niemiecka

-podczas kampanii obronnej 1939 r. jego pułk, wraz z całą kielecką 2. Dywizją Piechoty Legionów, walczył w składzie Armii „Łódź”. W toku ciężkich walk poniósł duże straty. Z wieloma rannymi żołnierzami mjr dr Bularski został wysłany pociągiem sanitarnym w okolice Hrubieszowa, gdzie pełnił obowiązki komendanta szpitala polowego. Tam dostał się do niemieckiej niewoli. Jako lekarz został dość wcześnie zwolniony, ale nałożono na niego obowiązek meldowania się do komendy gestapo w miejscu stałego zamieszkania.
-w listopadzie 1939 r., powrócił do Kielc i podjął pracę w Szpitalu PCK gdzie objął stanowisko ordynatora oddziału zakaźnego.
-praktycznie natychmiast włączył się do konspiracji SZP wraz ze swą żoną Marią (późniejszym porucznikiem).
-na początku 1940 r., gdy SZP została przekształcona w ZW Z, mjr. Bularskiemu powierzono pełnienie funkcji szefa służby sanitarnej Okręgu Kieleckiego ZW Z. Poza tym był odcinkiem działalności był bardzo aktywny: pomagał rodzinom poległych osób, wysyłał paczki żywnościowe do pozostających w niewoli żołnierzy, ponadto w jego mieszkaniu odbywało się tajne nauczanie,
-w 1942 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika,
-15 października 1943 roku został aresztowany wraz z żoną i córką przez Gestapo i trafił do kieleckiego więzienia,
-24 października, wraz z dziewięcioma innymi osobami, został rozstrzelany przez Niemców na Słowiku. Pośmiertnie został awansowany na stopień pułkownika. Dwa lata później jego ciało ekshumowano i przeniesiono na Cmentarz Partyzancki w Kielcach.