Ząbek Wacław

Pseudonimy: „Krzysztof”, „Bogusz”.

Stopień wojskowy: ppor.
Komendant Obwodu Radomsko.
Szef Sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa.

- Od marzec 1940r. do lipiec 1942r. Kierownik Referatu III Operacyjno-Wyszkoleniowego Komendy Obwodu Radomsko.
- Od listopad 1941r. do lipiec 1942r. Komendant Obwodu Radomsko (sprawuje także funkcję Kierownika Referatu III).
Zagrożony aresztowaniem opuszcza teren Obwodu Radomsko i przenosi się wraz z żoną na teren Obwodu Włoszczowa.
- Od wrzesień 1942r. do 29 września 1943r. Szef Sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa i jednocześnie Kierownik Referatu I Organizacyjnego Komendy Obwodu.
- 29 września 1943r. (niektóre źródła podają, że było to 30 września) prawdopodobnie na skutek rozpracowania przez agentów otoczony został dom należący do Stanisława Śliwińskiego „Rawicz” przy ulicy Jędrzejowskiej 67 we Włoszczowie. W domu tym pod fałszywym nazwiskiem mieszkał wraz z żoną ppor. Podczas próby ucieczki zostaje on zastrzelony przez Niemców. Okupanci aresztują właścicieli domu Zofię i Stanisława Śliwińskich oraz żonę zabitego Wiesławę Ząbek (została przewieziona 2 października 1943r. do obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau, gdzie pod nazwiskiem Sosnowska (nr 63917) była więziona do stycznia 1945r.)