Walczak Stanisława

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wybuchem wojny aktywna działaczka Stronnictwa Narodowego w Staszowie.
Podczas okupacji w Narodowej Organizacji Wojskowej gdzie kierowała sekcją sanitarną Podokręgu Kieleckiego z siedzibą w Staszowie.
Latem 1943 rok, na mocy umowy scaleniowej, przeszła do AK.
Jako pracownica apteki brała też udział w szkoleniu sanitarnym w placówce.