Perkowski Leonard

Pseudonim: „Czerny”.
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

Inżynier.
Komendantem Obwodu „C-III” Starachowice, który działał w Fabryce Uzbrojenia i Amunicji w Starachowicach.