Ptak Władysław

Pseudonimy: „Witek”, „Ptaszek”.

Stopień wojskowy: sierżant.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK gdzie był celowniczym rkm.