Glibowski Marian

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Rozstrzelany przez Niemców 6 sierpnia 1944roku.