Felczyński Jerzy

Placówka Bogoria.

Mieszkaniec Podlesia. W konspiracji od 1939 roku, w "trójce" konspiracyjnej dowodzonej przez Józefa Misiurę.
Prowadził obserwację pojazdów wojskowych notując ich numery. Meldunki przekazywał początkowo Józefowi Cholewie "Wujek", Komendantowi Placówki Staszów, a następnie do punktu kontaktowego w Bogorii.
Prawdopodobnie w 1941 roku, podczas fotografowania kolumny pojazdów niemieckich w Dobrej, został zauważony i zatrzymany.
Wszelki ślad po nim zaginął.