Marcinkowski Stefan

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim „Dąb”.
Stopień wojskowy: kapral/sierżant.
Placówka Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
Kwatermistrz I batalionu 74 pp.

Urodził się 10 grudnia 1912r. we Włoszczowie. Syn Adama i Marii, którzy prowadzą gospodarstwo rolne.
Szkołę powszechną i zawodową ukończył we Włoszczowie.
Służbę wojskową odbył w 27 pp w Częstochowie, gdzie otrzymał stopień kaprala.
Prowadził masarnię i sklep mięsno-wędliniarski we Włoszczowie.
Podczas kampanii jesiennej 1939r. prawdopodobnie nie został zmobilizowany.
Do ZWZ wstąpił 5 stycznia 1940r. i został żołnierzem Placówki Włoszczowa Miasto gdzie prowadził nasłuch radiowy, brał udział w szkoleniu nowych żołnierzy i współpracował w zakresie dywersji.
8 lipca 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Od połowy sierpnia dowódca 1 drużyny (później w I plutonie 1 kompanii).
Funkcję pełni do 15 grudnia 1943r., kiedy oddział został zdemobilizowany na okres zimy.
Wiosną 1944r. powraca do oddziału, do I plutonu.
Awansowany do stopnia sierżanta.
13 sierpnia odkomenderowany do dowództwa I batalionu 74 pp, gdzie pełni funkcję kwatermistrza.
We wrześniu 1944r. ranny pod Maluszynem.
W AK do stycznia 1945r.
Po 1945r. należał do WiN. Wielokrotnie aresztowany przez UB, bez udowadniania winy.
Od czerwca 1949r. do listopada 1952r. ukrywał się na Żuławach.
Zmarł na wylew 10 sierpnia 1977r.