Czytnik wydarzeń

2 września 1944 r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddziały 2 i 3 pp Leg. AK stoczyły w Grodzisku koło Radoszyc walkę z niemiecką ekspedycją rozpoznawczą. Główny ciężar walki wzięły na siebie kompanie 3 pp Leg., a walką dowodził Antoni Heda "Szary". Okupanci stracili 29 ludzi. Po stronie polskiej było dwóch poległych.

Więcej

Wróć