Krajewski Mieczysław

Pseudonim: „Iskra”.
Polska Organizacja Zbrojna,
Organizacja: Polska Niepodległa,
Armia Krajowa.

Urodził się w 1921r.
Podczas okupacji pracownik Państwowej Fabryki Amunicji („Hasag”) w Skarżysku-Kamiennej.
Prawdopodobnie od 1940r. żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej w Skarżysku-Kamiennej.
W lutym 1942r. z częścią organizacji wchodzi w skład Polski Niepodległej.
Od maja 1941r. – niezależnie od tego, zapewne dzięki kontaktom z Tadeuszem Gąską „Tadek”, bierze udział w wynoszeniu amunicji na potrzeby Ekspozytury Radom Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu.
We wrześniu 1942r. w związku ze zdradą jednego z żołnierzy oddziału bojowego ekspozytury zagrożony aresztowaniem opuszcza Skarżysko i ukrywa się w Skarżysku Książęcym.
W 1943r. żołnierz Zgrupowań partyzanckich Jana Piwnika „Ponury” z przydziałem do III Zgrupowania (2 pluton).
Zimą 1944r. łącznik Podobwodu Skarżysko AK.
W 1944r. żołnierz oddziału partyzanckiego Antoniego Hedy „Szary”.
Zmarł w 2006r.