Czytnik wydarzeń

5 sierpień 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Żołnierze z plutonu 117 Skarżysko Książęce (Podobwód Skarżysko, Obwód Iłża) zaatakowali stacjonującą w Szydłowcu jednostkę gospodarczą Wehrmachtu. Akcją kierował dowódca plutonu plut. Bronisław Gładzik „Chmura”, a jej celem było zdobycie broni. Niestety brak odpowiedniego rozpoznania sprawił, że atak został odparty, co więcej podczas wycofywania się padł zabity dowódca plutonu. 

 

Więcej

Wróć