Czytnik wydarzeń

5 sierpień 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Na Wykusie koło Wąchocka bojówki Armii Ludowej rozbroiły zmobilizowaną w Podobwodzie Starachowice (Obwód Iłża) kompanię pod dowództwem ppor. Juliana Juszkiewicza „Fin”. Komuniści rozstrzelali także 7 żołnierzy Armii Krajowej.

 

Więcej

Wróć