Czytnik wydarzeń

31-1 wrzesień 1943 r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Waldemara Szwieca „Robot” ze Zgrupowania „Ponurego” wzmocniony oddziałem dywersyjnym Obwodu Końskie opanował Końskie. Zginęło 4 Niemców, a 5 konfidentów zostało zlikwidowanych. Zdobyto zaopatrzenie.

 

 

Wróć