Czytnik wydarzeń

30 lipca 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Zgrupowanie kpt. Michała Mandziary „Siwy” z 2 ppLeg.AK zorganizowało zasadzke na drodze Koprzywnica – Osiek, w rejonie lasów łoniowskich. Walki trwały aż do zapadnięcia zmroku i zakończyły się zepchnięciem sił niemieckich z tego rejonu. 

Wróć