Czytnik wydarzeń

29 wrzesień 1943r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Podczas nieostrożnego obchodzenia się z bronią Henryka Pawelca „Andrzej” (oddział partyzancki Obwodu Kielce Mariana Sołtysiaka "Barabasz") zabity został na kwaterze Tadeusz Klimek „Słowik”.

 

Więcej

Wróć