Czytnik wydarzeń

28/29 maj 1944 r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Na placówkę „Grab 1” na terenie Placówki Lasocin (na granicy z Placówką Julianów) dokonano zrzut. Przyjmował go ppor. Jan Pękalski „Molenda” – kierownik referatu przerzutów powietrznych w Komendzie Obwodu Opatów.

 

Więcej

Wróć