Czytnik wydarzeń

28 września 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział z 1 kompanii 1 batalionu 3 pp Legionów AK  którym dowodził Kazimierz Kosmal „Młot” podczas przekraczania linii kolejowej Kielce-Częstochowa w miejscowości Ludynia (Obwód Końskie) starł się z załogą pociągu. Zginęło 11 Niemców. Partyzanci mieli 1 rannego.

Wróć