Czytnik wydarzeń

27/28 września 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddziały 25 i 72 pp. AK podjęły nieudaną próbę opanowania Przysuchy. Akcją dowodził Kazimierz Załęski „Bończa”. Straty Niemców: 5 zabitych i 15 rannych. Straty własne: 3 poległych i 7 rannych.

Wróć