Czytnik wydarzeń

26 sierpnia 1943

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Tomasza Wójcika „Tarzan” z Obwodu Sandomierz AK, idąc do Zgrupowania „Ponurego”, urządził na szosie z Ożarowa do Ćmielowa zasadzkę, w której zlikwidowano dowódcę 174. dywizji piechoty generała Kurta Rennera oraz jego osłonę – 7 oficerów i żołnierzy.

Wróć