Czytnik wydarzeń

26 lipca 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki „Modrzew”, złożony z żołnierzy Podobwodu Staszów, Obwód Sandomierz, zmobilizowanych do akcji "Burza" wykonał atak na załogi niemieckie w tej miejscowości Rytwiany. 
Grupa pchor. „Tatiany” zaatakowała pałac w majątku Rytwiany i opanowała obiekt, rozpędzając kwaterujących tam żandarmów i zdobywając żywność oraz zaopatrzenie dla oddziału. Grupa „Tarzana”, atakowała posterunek niemiecki przy gorzelni, obsadzony przez oddział Wehrmachtu. W tym przypadku atak nie udał się. Oddział bez strat własnych wycofał się.

Wróć