Czytnik wydarzeń

25 sierpień 1950 r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

W miejscowości Kolonia Wawrzyszów (Obwód Radom) pozorowana grupa UB zamordowała Aleksandra Młyńskiego „Drągal” i dwóch jego żołnierzy.

Wróć