Czytnik wydarzeń

2 sierpień 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Obwodu Końskie pod dowództwem ppor. Władysława Skorupskiego „Poleszuk” atakuje w rejonie Koziej Woli niemiecką kolumnę składającą się z trzech samochodów ciężarowych i jednego osobowego. Część załogi rozproszono, a samochody zniszczono. Do niewoli wzięto trzech urzędników NSDAP, których po przesłuchaniu rozstrzelano.

 

Więcej

Wróć