Czytnik wydarzeń

15/16 sierpień 1943r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Obwodu Końskie Tadeusza Jencza "Allan" wsparty miejscowymi konspiratorami zniszczył urządzenia do omłotów w dwóch gospodarstwach pod niemieckim zarządem paląc jednocześnie stodoły, co nie było zgodne z planem. Jedno z ubezpieczeń starło się z niemieckim oddziałem.

 

Więcej.

Wróć